IN DE PRAKTIJK.

Machteloosheid en hoe dit zich fysiek vast kan zetten in je lijf.

Tijdens een individuele sessie kom ik samen met mijn cliënte uit bij het feit dat ze zich machteloos voelt door de ziekte die bij haar partner is geconstateerd. Hij gaat anders om met zijn ziek-zijn dan zij vanuit haar zienswijze zou doen.
Zij vindt er iets van.

Dit anders aanvliegen van haar partner triggert haar machteloosheid, welke zij niet wenst te voelen.
Om onze diep weggestopte machteloosheid niet te hoeven voelen, focussen we ons maar al te graag op de boosheid die daar bovenop ligt. Boosheid die door het gedrag van haar partner is aangewakkerd. Dit is voor velen een makkelijker uitweg dan het toestaan van deze diep te voelen emotie, machteloosheid.

Zij doorziet dat ze eigenlijk een hard oordeel heeft over de wijze waarop haar partner omgaat met zijn ziek-zijn. Uiteindelijk leidt dit beeld haar terug naar haar jeugd, daar waar onze levenslessen hun voedingsbodems vinden.
Haar moeder blijkt in haar jeugd hard te oordelen, over haar en anderen. Dit was toentertijd zeer pijnlijk voor haar om te ervaren. Mijn cliënte besloot dan ook als kind dat zij dát niet zou doen, zich niet bewust zijnde dat ze daarmee een oordeel velde over haar moeder en hoe zij omging met haar boosheid, onmachtgevoelens.
Zij vond er iets van.

Zij was niet in staat haar moeder en daarmee zichzelf toentertijd te bevrijden uit één van de tentakels van het ego: oordelen.

Naast de spiegel van haar partner kreeg ze nog een spiegel voorgehouden, deze keer dichter bij huis, van haar eigen lichaam. Zo wenste ze al een geruime tijd af te vallen, echter ging dit niet naar wens, mede door de hormonen die uit balans waren.

Nu dit eerste deel zichtbaar werd, gespiegeld door haar partner, doorziet ze dat ze haar moeder afviel…. en daarmee zichzelf. Dit af-vallen naar buiten toe zag zij terug gespiegeld in haar lichaam dat weigerde af te vallen. Iets hield haar lichaam voor haar vast, iets in haar was uit balans. Alles als spiegel waarin helder mocht worden hoe zij, via haar moeder gespiegeld zichzelf na zoveel jaren nog steeds afvalt in deze zeer diepe laag.
De laag waar machteloosheid zich bevindt.

Zij heeft zich als kind vaak zo machteloos gevoeld, overgeleverd aan de grollen van haar moeder. Niet bij machte hier iets aan te doen. Dezelfde machteloosheid die haar partner haar met zijn ziek-zijn spiegelt.

Door het toestaan van haar machteloosheid, welke de diepere wortel zichtbaar maakte van haar pijn naar haar moeder toe, verzachte ze. Ze doorzag hoe zij blijkbaar zichzelf jarenlang op een diepere laag nog steeds afvalt, veroordeelt. Gericht op haar lichaam die haar alleen wenste te spiegelen dat er nog iets in haar niet in balans is met wie zij in essentie is: perfect OK, precies zoals zij is.

Ze geeft aan jarenlang het idee te hebben gehad de gehele wereld te moeten redden. Nu doorziet ze de spiegel en begrijpt dat ze deze externe beweging heeft (ingezet door haar ego) als afleiding om haar weg te halen bij het redden/helen van zichzelf op deze diepere laag.

Haar lichaam nodigt haar uit om dat wat ze voor jaren heeft vastgezet aan pijn, boosheid en diepe machteloosheid, in haar lichaam te gaan voelen en helen. Door contact te maken met deze diepe pijn van “het niet op kunnen lossen voor een ander”, de ander zijn eigen weg te laten lopen/aanvaarden/laten zijn, ontstaat er ruimte voor háár eigen diepere pijn van machteloosheid.

Het weggaan bij zichzelf, zichzelf afvallen, veroordelen in de vorm van een oordeel hebben over haar lichaam wat niet doet wat zij wenst, werd alleen maar gespiegeld door haar lichaam. Hoe mooi en powerfull is ons lichaam! Een ware tempel op aarde. En herbergt vele geheimen die wij stap voor stap aan het licht mogen brengen en opschonen, opdat onze tempel uiteindelijk Licht uitstraalt.

Dit alles geeft je lichaam je, door je bijvoorbeeld te blokkeren in jouw verlangen om af te vallen. Zodra jij de levenslessen die jij nog vasthoudt doorziet en heelt veranderd je lichaam. De les is geleerd. Blijken de kilo’s die er jaren maar niet af willen opeens los te laten. Als vanzelf. Nou ja, een beetje innerlijk werk is er wel voor nodig. Dat dan wel weer.

Hoe trouw is deze altijd aanwezige metgezel!

Les van vandaag: leer de diepere boodschap, je aangereikt door je omgeving, te gaan doorzien. Zij herbergen een ware schat aan informatie die zichtbaar wensen te worden. Voor jou! Pas als jij bereidt bent dit alles te aanvaarden, je te openen en de bijbehorende gevoelens te doorvoelen, VOLledig toe te staan (allowen), zijn wij in staat te helen.

Het mooie is dat je hiermee direct je eigen buitenwereld verzacht. In dit voorbeeld, de kijk van mijn cliënte op haar partner, haar moeder, en haar lichaam en daarmee met zichzelf.

Een prachtige zachte manier van allowen en helen is Ho’oponopono.
Dit is dan ook o.a. wat meegegeven is als “huiswerk”.

Wat een prachtige boodschap haar gegeven via haar partner, moeder én haar lichaam die haar niet wilden afvallen…

Gepubliceerd ter inspiratie, met goedkeuring van deze prachtige cliënte.

Geraakt door dit verhaal…?
Wens je ook de diepe wortels voor eens en voor altijd te helen…?
Weet dat je dit niet alleen hoeft te doen. Wel zelf, dat dan wel weer. 🙂

Weet dat je van harte welkom bent!

~Jacqueline Lammerts
Auteur van “Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij”.