Ken je dat, dat je je steeds weer in dezelfde situatie terugvindt, en daarbij dezelfde soort mensen aantrekt. Situaties en mensen die jou steeds triggeren op dezelfde pijnpunten?

Irritant hè!
Nu is het vanuit ons ego gezien heerlijk om af te blijven geven op die ander. Per slot van rekening veroorzaakt deze de pijn, toch? Niets is minder waar. Naast dat wij die ander verantwoordelijk maken over wat wij voelen, zuigt het ego zich met al “deze strijdenergie” maar al te graag vol. En daar deze van jouw levensenergie afhankelijk is, zal deze “de strijd” altijd blijven aangaan.

Pas als jij je bewust wordt hoe groot het aandeel van het ego in je dagelijkse leven is, deze leert te doorzien én deleten, je eigen getriggerde – vaak zeer oude zielspijnen leert doorvoelen en heelt, lost deze levensles voor je ogen op.
Jij dient deze “karma vanuit het verleden” in te lossen. Niet om je te straffen, is egotool. Om je te bevrijden van deze vaak zeer oude nog niet ingelosde levensles, opdat jij verder kunt ascenderen. Zodra jij deze les geleerd hebt, geïntegreerd hebt in jezelf, kom je niet meer in contact met situaties en mensen die deze oude pijn triggeren.

Als er niets meer in je zit dat mee-resoneert op out there, is out there voor jou neutraal geworden.
“Het” laat jou los, moeiteloos. Mits jij natuurlijk dit innerlijke helingsproces aangaat.

En zit daar niet de meeste weerstand, 100% verantwoordelijkheid nemen voor jóuw leven?

Niemand meer out there kunnen “aanklagen”.
De grote gift leren doorzien welke deze zielen ons zo graag willen aanreiken. Voor ónze groei.
Hoe MOOI is dat!
Over Liefde gesproken.

Blijkt “die draak” out there geheel geen vuur te spuwen… Deze nodigt je alleen uit je eigen demonen te aanschouwen en het heilige vuur IN jou te doen ontvlammen. Gaan staan voor jouw Leven. Leren van alles wat er jou wordt aangereikt om dit heilige vuur in jou tot volle wasdom te laten ontvlammen. Brand je dus niet aan de illusie dat er out there iets zou zijn.
Álles speelt zich in jou af.

Ga naar binnen en out there transformeert als vanzelf. Moeiteloos.
En die mensen en situaties… die lossen op, als vanzelf.
Jij hebt ze niet meer langer als spiegel nodig.

Je bent VRIJ!

Ben je je er van bewust dat je het proces van bewustworden niet alleen hoeft te doen? Uiteraard wel zélf. Wens je hierin begeleiding, weet dan dat ik dit al jaren mág doen voor anderen. Stuur me gerust een email (post@jacquelinelammerts.nl) en weet dat je van harte welkom bent in Deventer voor een kennismakingsgesprek. Ik kijk graag even met mee, uiteraard vrijblijvend en GRATIS!

~ Jacqueline Lammerts
Auteur van “Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij.”