Ken je dat, dat je net iemand hebt leren kennen en je het gevoel hebt elkaar al langer te kennen.

Alles stroomt. De woorden stromen als vanzelf, je begrijpt elkaar zonder woorden, en in een diepe laag voel je de verbinding. Jullie zitten op een lijn. En dat klopt.

Wat hier zichtbaar wordt, of liever gezegd voelbaar, is dat je op dezelfde frequentie zit.
Net als bij een radiofrequentie zie je de trillingsfrequenties niet. Je hoort ze, via de muziek van een bepaalde radiostation.
Radio 4 zendt nu eenmaal heel wat anders uit dan Skyradio, toch?

Zo werken deze bewustzijn frequenties ook. Je ziet en hoort ze niet zozeer, je VOELT ze.

Je kent vast ook die situaties waarin je je bevindt met iemand waarbij het gesprek stokt, niet stroomt.
Jullie praten langs elkaar heen alsof je een andere taal spreekt. En dat is ook zo. Jullie zijn anders afgestemd. Zien, voelen en ervaren dingen anders. Ieder op zijn eigen frequentie, met hun “waarheid”/uitzending.
Ze passen echter geheel niet bij elkaar.

De radiofrequentie van Radio 4 heeft nu eenmaal een andere afstemming dan Skyradio. Niks mis mee ansich.

Het wordt anders als jij door bewust-worden steeds hogere frequenties bent gaan uitzenden én je je nog begeeft tussen lagere frequenties. Denk hierbij aan je relatie, familie, vrienden, werk, collega’s, etc.
Wat willen we die ander graag laten inzien van “ons gelijk”…
En dat werkt vaak averechts, toch?
Tweestrijd tot gevolg.

STOP met je aanpassen, verlagen van je frequentie en anderen willen overtuigen van jouw zienswijze.

Wees je bewust van deze verschillen.
De ander is wellicht nog geheel niet bereid zich te openen voor een andere zienswijze, cq frequentie/BEWUSTZIJN upgrade.
Wees daarentegen de frequentie die jij door bewust-worden bent gaan uitzenden. Straal jouw LICHT en LIEFDE.
Ben het voorbeeld van hoger bewustzijn.

INspirerend ZIJN kan de ander prikkelen om anders te gaan (leren) kijken, luisteren, afstemmen.
Overreden of beargumenteren brengt niets anders dan mind/ego in beweging.
En dat dát een lage frequentie uitzend, dát weten we nu wel, toch?

VERSPREID jouw LICHT. Deze wórdt gezien door degenen die geopend zijn.
Zij zijn degenen die jouw boodschap kunnen horen.

En dat is wel zo handig als je een boodschap wenst over te brengen. 😉

Mocht je hulp wensen, weet dat ik er met Liefde voor je ben en je terzijde sta, mits jij dit wilt, uiteraard.
Weet dat een kennismakingsgesprek GRATIS is. Ik kijk dan even met je mee en geef je aan waar je voor wordt uitgenodigd aan te gaan.
Zonder actie zul je er in ieder geval niet uitkomen. Jij bent aan zet.
Weet dat je van harte welkom bent!

~Jacqueline Lammerts
Auteur van “Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij”.