MOTHER GAIA IS BURNING, en niet voor niets!

Kijk om je heen en je ziet dat we ons massaal storten op het branden van de Amazonwouden. Er zijn zelfs video’s in de omloop, allen gericht op wat we zouden moeten doen, out there. En uiteraard hoe slecht wij als hUmans zijn, en als dit niet stopt wij gedoemd zijn te sterven….
ANGST aanjagend.

Hoe goed bedoeld ook, ik vroeg me af of er een diepere betekenis vanuit een hogere point of view zou zijn? Dit is wat er tot mij kwam.

Ascencie is niets anders dan het loslaten en transformeren van oude niet meer dienende energieën, patronen die ons in de lagere 3e dimensie (Matrix) wensen te houden. Om op te kunnen stijgen, te ascenderen dienen deze los-ge-laten te worden. Het is dus noodzakelijk!

Nu terug naar Moeder Aarde. Net als wij heeft een planeet een Ziel, ja echt. 😉
Moeder Aarde is dus een Ziel die, net als de bewoners die op haar leven aan het acenderen is, van de 3e dimensie naar de 5e dimensie en zoveel verder.
Zij heeft, net als wij allen, de schone taak om los te laten wat oud is.
Nu, krijg je niet zomaar de mogelijkheid als Ziel om een Planeet “te zijn”, daarvoor dien je ver gevorderd te zijn in je transmutatie. Zo dient zij een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel for ALL te hebben. Dus niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een ieder die op haar leeft. En dat is veel! Zie je hoe groots zij is als Ziel!

Om als planeet volledig vrij te komen van oude “low frequency” energieën zijn er bepaalde dingen die ontladen dienen te worden, bepaalde patronen mogen losgelaten worden.

Deze planeet, met alle bewoners erop dienen de consequenties van deze oude, in ons gedragen patronen te leren kennen. Pas wanneer we daar bewust van zijn geworden en dit alles doorvoelt hebben, zal de vrijgekomen energie vanuit deze oude patronen ons, de planeet, dit universum, etc. transformeren. En is dit niet precies wat Bron-energie wenst?

Bron-energie is BewustZIJN en BewustZIJN wenst maar één ding bewustWORDEN.

Doorzie hier dat alles door Source geaccordeerd is en dat niet alleen, vanuit Source bezien verloopt dit Planetaire acensieproces voortvarend. Gaia is doing very well! Ze is smoothly aan het loslaten en elke beweging is zorgvuldig gemonitord en gearrangeerd vanuit Source.

Het Amazonewouden wordt wereldwijd aangeduid als de longen van deze planeet én dat wij mensen niet overleven zonder. Is dat écht zo?

Bij nader onderzoek blijkt dit geheel niNet als bij hoge koorts et het geval te zijn. Amazone-onderzoeker Bart Kruijt van de Wagenngen University geeft aan dat dit een wijdverbreid misverstand is. Hij geeft aan dat door fotosynthese bomen CO2 opnemen en zuurstof produceren. Ze nemen echter net zoveel op als ze uitstoten. Ze gaan pas zuurstof (LEVEN) produceren als ze GROEIEN. En dat is in de Amazone niet het geval, het wordt juist minder! Sterker nog: de NIEUWe planten die in de plaats van die bomen komen, produceren juíst zuurstof. Zo groot is de impact dus niet, zegt Kruijt: “Zelfs als we alle bossen in de wereld weg zouden halen, hebben we niet ineens geen zuurstof meer.”

Dit, vanuit de mindkant belicht hebbende, neem ik je graag weer mee terug naar Moeder Aarde en háár longen.

Longen staan symbool voor verdriet.
Net als hoge koorts is branden een prachtige manier om, dat wat niet meer passend is, oud-vertrouwt, dat wat losgelaten mag worden, uitzuiveren van oude patronen, te transformeren. En is Moeder Aarde dát nu niet aan het doen? Mocht dit zo zijn, dan is het blussen van deze branden geheel niet ondersteunend voor dit transformatieproces en het los-laten van oud… Think about that.

Blijkt juist het wegbranden van oud (niet meer groeiend hout) ruimte te maken voor nieuw (jong en vol potentie en groeikracht hout). Uitzuiveren van oud. Hoe symbolisch! I LOVE it!

Nu terug naar de bewoners op deze in transitie zijnde planeet: jij dus.
Wat kun je doen, sterker nog waar wordt je nadrukkelijk voor uitgenodigd om AAN te gaan?
Vraag je eens af hoe het staat met jouw transformatieproces? Ben jij bezig jouw longen, lees al je verdriet over oude (ziels) pijnen, ervaringen, patronen, aan het uit zuiveren, lees aan het los-laten? Heb jij je longen er symbolisch al uitgehuild? Ben je van al dat UIThuilen zo warm (brand) geworden, dat al het oud wat zijn functie/groeikracht allang heeft verloren is  verbrand/getransformeerd?

Zoja, dan Weet je vanuit het diepst in je hart dat dit zó bevrijdend is, zoveel LUCHT en LICHT geeft. Je voelt je nadien opgeruimd, verschoond van oud, vernieuwd. VOL potentie om weer verder te groeien.

Zou dit voor Moeder Aarde niet hetzelfde gelden?
Wie zijn wij om ons te bemoeien met Source en het grotere plaatje/Het Grote Plan! Alles ademt Source. Source stuurt dit alles aan. Doorzie dit. Alleen ego denkt hierin van alles te moeten oplossen…

STOP met out there te willen verlossen! Out there bestaan niet, weet je nog. 😉 Het is alleen maar een spiegel van jezelf en hoe jij omgaat met jezelf.
Verlos jezelf!

Wens je moeder Aarde écht te helpen, ga naar bINnen!
Face je eigen INnerlijke demonen, je eigen oude niet meer ondersteunende gedachten, overtuigingen, aannames, patronen die je vasthouden in de 3e dimensie, de dimensie van afscheiding.

Wens je te transmuteren naar hogere dimensies, dan is het nu de hoogte tijd dit innerlijke proces aan te gaan. No time to waste!

Maak je geen zorgen om Moeder Aarde. Zij stijgt, elke dag meer en meer.

Dagelijks worden we vanuit hogere dimensie gebombardeerd met o.a. zeer hogere (bewustzijn) GAMMA frequenties. Door deze hoge trillingen trilt alles wat niet meer ondersteunend is naar boven. Alles om het ons makkelijker te maken ons te kunnen ontdoen van oud. Dit alles trilt geheid naar boven of jij dit nu wenst tegen te houden of niet. Geen ontkomen aan meetrillen/resonantie. Of jij met je mind (3D) kracht dit weer naar je onderbewustzijn bonjourt is aan jou, daar is de vrije wil voor. JIJ bepaalt.

Moeder Aarde, deze zeer oude én wijze Ziel Weet wat haar te doen staat en heeft lang geleden beslist.

Wens jij op de Nieuwe Aarde te verblijven, dan dien je je eigen frequentie te verhoogd, dus oude shit loslaten. Je kunt niet mee/opstijgen als je blijft geloven in de illusies out there die ons vanuit de 3e dimensie dagelijks worden voorgespiegeld, zoals dat het slecht zou gaan met Moeder Aarde. Ogenschijnlijk. 😉
Blijkbaar speelt er behind the 3D illusielaag zich een geheel ander scenario af, één van Ascensie.

Moeder Aarde is geheel inline. En jij?

Wil jij graag verder met bewust worden van al dat wat nu naar boven trilt? Wens je inzicht bij wat dit jou te zeggen heeft en vraag je je af hoe nu verder? Weet dat je dit soort innerlijke processen niet alleen hoeft te doen, uiteraard wel zélf. Verlang je hierin begeleiding, weet dan dat ik dit al jaren mág doen voor anderen. Stuur me gerust een email (post@jacquelinelammerts.nl) en weet dat je van harte welkom bent in Deventer voor een kennismakingsgesprek.
Ik kijk graag met mee, uiteraard vrijblijvend en GRATIS!

~ Jacqueline Lammerts
Auteur van “Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij.”