We kennen het allemaal wel, die gesprekken met iemand die je voor het eerst spreekt en waarbij je het voelt hebt alsof je elkaar al jaren kent, “het” stroomt gewoon.

Met een half woord versta je elkaar al. Lekker rustig.

Je kent vast ook die gesprekken met iemand waarvan je je afvraagt wáár komt dát antwoord nu vandaan… daar was mijn vraag geheel niet op gericht?!
Ken je dit soort gesprekken? Doodvermoeiend! Wat je ook doet of zegt, je komt maar niet tot elkaar.

Waar hebben we hier mee te maken?

Met trillingsfrequenties. Je kunt ze ook bewustzijn frequenties noemen.
Alles en iedereen straalt/trilt een energie uit. En deze heeft een bepaald bewustzijn. Hoe bewuster, des te hoger en sneller trilt deze frequenties. Hoe lager bewust, hoe vaster in de materie, des te langzamer trilt deze frequentie.

Je kunt het vergelijken met radiofrequenties.
Wens je Sky radio te horen, dan stem je af op een andere frequentie dan b.v. Radio 4.
Hele andere klanken komen dan je oren binnen.

Lagere frequenties kunnen niet omhoog, sneller gaan trillen zónder eerst bewust te worden. Er zit zeg maar een glazen plafond boven hen. Alleen als zij zich zélf verder wensen te ont-wikkelen verschuift dit plafond met hen mee, omhoog.

Des te bewuster je dus bent geworden, des te meer ruimte je hebt, onder dit plafond. Deze is véél hoger afgestemd. De lagere frequentie kunnen jou niet bereiken dáár zijn plafond, bewustzijn nog niet zover reikt. Het is dan ook aan degene met een ruimer bewustzijn om “af te zakken” naar de frequentie van degene die zich nog op een lagere frequentie/bewustzijn bevindt.

Je leren afstemmen op die ander, opdat je een “gelijkwaardig gesprek” kunt voeren. Voedend voor degene die lager vibreert, en een mooie oefening om af te leren stemmen voor de bewustere in dit gesprek.

Let wel: dat jij wellicht bewuster bent dan je gesprekspartner, betekent NIET dat je beter bent. Dát is ego. En jij als bewustere weet dat dát een NO-go is.

Wat zou het leven mooi zijn zodra we van elkaar kunnen leren en onze dankbaarheid uitspreken voor al deze spiegels, buiten ons. Dáár laat ons zo mooi zien hoe bewust we ZIJN.

BEWUST-WORDEN blijft een INside job.

Oefen out there je skills die je inside bewust bent geworden. Juist ja, door out side, die als spiegel voor jou fungeert.
Wat blijft het toch boeiend, bewust worden. Een werkwoord, by the way.

~ Jacqueline Lammerts
Auteur van “Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij!